Vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo

Hotline: 0967895979

 

Vay tiêu dùng

- Cho vay tiêu dùng cá nhân theo lương tiền mặt, lương chuyển khoản, theo hóa đơn tiền điện. Không cần tài sản đảm bảo, không cần thế chấp tài sản, không cần bảo lãnh của đơn vị đang công tác. Vay lên tới 500 triệu với lãi suất ưu đãi từ 1%/tháng

Vay tín chấp theo hoá đơn tiền điện

VHDTD

Vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện - Khoản vay từ 10 triệu và tối đa 60 triệu với mức lãi suất từ 1,66%/ tháng. Thời hạn vay lên tới 36 tháng.

READ MORE